//SDE+ regeling zet door tot 2025

SDE+ regeling zet door tot 2025

Inmiddels is bekend dat uit het klimaatakkoord blijkt dat de SDE+ subsidie regeling van kracht blijft tot 2025. Uit eerdere berichten van Minister Wiebes kwam naar voren dat de subsidie wellicht eerder stopgezet zou worden. In het klimaatakkoord staat nu beschreven dat de SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Een verkenning daartoe start in 2021, waarbij onder andere wordt gekeken naar een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.’

Dit jaar kan er nog ingeschreven worden vanaf 2 oktober op de najaarsronde van de SDE+ subsidie in 2018. De openstelling sluit op donderdag 8 november. Er zijn drie fases in elke ronde. Des te later wordt in geschreven, hoe hoger het subsidie bedrag. Het risico is wel dat de subsidie voor die tijd al overschreden is. Het maximale fasebedrag in ronde drie voor systemen <1 MW is € 11,0 cent per opgewekte kWh.

2018-07-19T00:00:00+00:00