//Salderen gaat definitief op de schop en wordt gewijzigd in een terugleververgoeding

Salderen gaat definitief op de schop en wordt gewijzigd in een terugleververgoeding

Belangrijk nieuws: Het regeerakkoord over de wijziging van de salderingsregeling naar een terugleververgoeding is definitief. Dit betekent dat vanaf 2020 een vergoeding wordt gegeven over de opgewekte stroom uit duurzame energie bronnen. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de knoop doorgehakt en kiest vanaf 2020 voor een ‘terugleversubsidie’ in plaats van salderen.

Met salderen mag je als particulier en klein zakelijk bedrijf het overschot aan energie dat tijdens zonuren wordt geproduceerd wegstrepen tegen het productie tekort. Anders gezegd: Het op enig moment overschot aan elektriciteit dat het net op gaat, mag op het moment van een te lage opbrengst worden ‘gebruikt’ ter compensatie. Dat gaat vanaf 2020 veranderen in een vergoeding voor de terug geleverde stroom.

De voorwaarde voor het idee is dat de terugleversubsidie hoog genoeg moet zijn om de investering in zeven jaar terug te verdienen. Wel kan de overheid met de nieuwe regeling het subsidiebedrag aanpassen wanneer de prijs voor de aanschaf van een PV-systeem ook daalt.

Naast deze voorwaarde wordt de (indirecte) koppeling met de energiebelastingen losgelaten. Wanneer de belasting stijgt, profiteert men met salderen automatisch van voordeel bij teruglevering aan het net. Maar de salderingsregeling zorgt er wel voor dat de energiebelasting verschuift van elektriciteit naar gas, omdat door salderen inkoop en verkoop van energie dezelfde waarde hebben. Het gevolg hiervan is dat de energiebelasting op elektriciteit naar beneden gaat (stroomprijs wordt lager) en de energiebelasting op gas omhoog (gasprijs wordt hoger). Een lagere stroomprijs maakt dat het minder aantrekkelijk is om te investeren in zonne-energie voor de consument, want hiermee wordt de terugverdientijd van een zonnesysteem vergroot. Met een vergoeding over de opgewekte kilowatturen zal dit niet interessant zijn.

De terugleversubsidie kan vanaf 2020 worden aangevraagd via de website van Rijksdienst voor Ondernemende Nederland. Naast deze maatregel is het vanaf 2020 verplicht een ‘slimme meter’ te laten plaatsen, die de in- en verkoop op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Wat de hoogte wordt van de subsidie is afhankelijk van twee factoren: de aanschaf prijs van een PV-systeem en het subsidiebedrag moet hoog genoeg zijn om een PV-systeem binnen zeven jaar terug te verdienen.

Wanneer er meer bekend is over de subsidie tarieven zullen wij daar tijdig bericht over geven. Zie ook Solarmagazine.

2019-03-18T10:25:47+00:00