In 2030 moet 70% van de opgewekte energie afkomstig zijn van windmolens en zonnepanelen

In 2030 moet 70% van de opgewekte energie afkomstig zijn van windmolens en zonnepanelen. Dit staat in het Klimaatakkoord dat onlangs gepresenteerd is door het kabinet. Het uitgangspunt van het kabinet hierbij is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Als in 2030 70% van de opgewekte energie afkomstig is van zonnepanelen en windmolen, stoten we 50% minder CO2 uit ten opzichte van 1990. Wat betreft deze ambitie hebben we met elkaar nog een grote verduurzamingsslag te behalen.

Om investeren in duurzame energie te stimuleren blijven er subsidies bestaan. De invullingen hiervan wordt  jaarlijks bekeken en onderzocht. Zo zal de SDE+ worden afgebouwd en een alternatieve opvolger krijgen als de SDE++.