//Importheffing vervalt op Chinese zonnepanelen

Importheffing vervalt op Chinese zonnepanelen

Per 3 september is de importheffing op zonnepanelen vanuit China definitief komen te vervallen. Door de Europese Raad heeft over dit onderwerp afgelopen week gestemd. De meerderheid van de regeringsleiders heeft daarbij besloten dat de importheffing zal worden stopgezet.

Eerder dit jaar werd bekend dat de importheffing mogelijkerwijs nog zou worden verlengd met één jaar. Dit voorstel is nu van de baan. Gevreesd wordt door tegenstanders van het stopzetten van de importheffingen dat dit fabrikanten in de Europese Unie schade toe zal brengen. Alle bezwaren tegen het laten vervallen van de importheffing zijn door de Europese Unie naast zich neer gelegd. De importheffingen zouden daarbij een negatieve invloed hebben op het bereiken van de vastgelegde klimaatdoelen.

Het vervallen van de importheffing versterkt de concurrentie positie van Chinese zonnepanelen ten opzichte van Europese zonnepanelen. Er kan nog bezwaar worden aangetekend bij het Hof van Justitie. Maar de verwachting dat de beslissing nog zal worden teruggedraaid blijft klein.

Bron: http://www.solarmagazine.nl

2019-03-18T10:25:33+00:00