Wat is SDE++ subsidie

Het kabinet heeft het Energieakkoord opgesteld om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen. Stimuleren van onder andere duurzame energievoorzieningen moet hieraan bijdragen. Het is voor u als (agrarisch) ondernemer een kostbare investering om te verduurzamen. Met behulp van de subsidie Stimulering Duurzame Energie komt de overheid hierin tegemoet.

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

Bij de SDE++ subsidie is het uitgangspunt CO2 reductie. De SDE++ biedt daarvoor onder andere subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie. Per openstellingsronde zijn er verschillende fasen waarop u kunt inschrijven. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de fase waarop u inschrijft. U komt in aanmerking voor de SDE++ subsidie als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Dit is afhankelijk de soort CO2 reducerende maatregel die u kiest. Voor zonnepanelen geldt dat het PV-systeem een piekvermogen van ≥ 15 kWp heeft en een grootverbruikersaansluiting. Heeft u een systeem kleiner < 15 kWp, dan komt u niet in aanmerking voor de SDE++, maar mogelijk wel voor de ISDE regeling. De SDE++ subsidie kan ook worden aangevraagd voor bijvoorbeeld warmtepompen, aquathermie en windenergie. Wij kunnen u hierin adviseren en bekijken of u aan de juiste voorwaarden voldoet. Daarnaast hebben wij geruime ervaring met het aanvraagproces van de SDE++ subsidie.

Advies nodig?

Bent u geïnteresseerd in een SDE++ subsidie of heeft u vragen? Wij helpen u graag verder met advies of met de aanvraag.

Vraag een offerte aan

Recent opgeleverd: Zonnepanelen Wieringa Bedum

In Bedum hebben we 1204 zwarte Longi zonnepanelen geplaatst met SolarEgde omvormer 82,8K.  Een grote klus, waarbij het grote oppervlak zwarte zonnepanelen voor een esthetisch geheel vormt op de twee dakdelen.

Lees verder over dit project

De voordelen van Elize

Expertise en
deskundigheid