Aquathermie: warmte uit water

Nederland staat voor de grote uitdaging om in 2050 een warmtevoorziening te hebben waarin geen aardgas wordt gebruikt en die geen CO2-uitstoot heeft. Om hier invulling aan te geven zijn de laatste jaren diverse technieken beschikbaar gekomen. Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen is aquathermie. Water zélf kan een bron zijn van energie. Met aquathermie is het mogelijk koude en warmte te benutten uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De toepassing van aquathermie in combinatie met het oppervlaktewater biedt veel potentie. Deze oplossing lijkt 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied duurzaam op te kunnen wekken!

Hoe werkt aquathermie?

Aquathermie werkt als een warmtewisselaar, maar dan met (oppervlakte-)water als medium. De temperatuur varieert behoorlijk door het jaar heen; in de winter is oppervlaktewater ongeveer 7 graden, maar in de zomer kan het door de zon opwarmen tot 25 graden. Restwarmte vanuit bijvoorbeeld industrie kan ook zijn uitwerking hebben op de watertemperatuur.

Thermische energie uit oppervlaktewater kan gewonnen worden uit bronnen zoals waterlopen en plassen (verwarming en koeling), diepe plassen (koeling), gemalen, ook wel ‘Smart polder’ genoemd (verwarming en koeling) en zeewater. Een systeem voor warmte uit oppervlaktewater bestaat uit de volgende onderdelen:

 1.       Oppervlaktewater;
 2.       Pompinstallatie en warmtewisselaar;
 3.       WKO (warmte/koudeopslag);
 4.       Centrale warmtepomp;
 5.       Distributienet;
 6.       Afgiftesysteem bij gebruikers.

Pluspunten:

 •         Duurzame verwarming;
 •         ‘Goedkope’ bron;
 •         Het onttrekken van warmte vermindert de kans op bacteriegroei.

Aandachtspunten:

 •         Bron dichtbij;
 •         Passend afgiftesysteem;
 •         Aquathermie is met name interessant voor gebied waar de warmtevoorziening ingevuld kan worden met temperaturen lager dan 70 graden;
 •         Ruimte voor het bufferen van de warmte.

Succesfactoren voor het realiseren van het potentieel zijn onder meer de ontwikkeling van warmtenetwerken, subsidiëring zoals SDE+ en opname in energietransitiemodellen. Komend najaar start de overheid met een nieuwe stimuleringsregeling. Voorheen was dit SDE+ regeling, die voornamelijk gericht is op de energieproductie. De nieuwe regeling SDE++ richt zich op de reductie van CO2 uitstoot. Nieuwe toepassingen zoals aquathermie zullen naar verwachting ook in deze regeling worden opgenomen.

Advies nodig?

Bent u geïnteresseerd in aquathermie? Wij helpen u graag verder met advies of een offerte.

Vraag een offerte aan

Recent opgeleverd: Zonnepanelen Mevar Meeden Exploitatiemaatschappij BV – Veendam

In de afgelopen jaren heeft Elize Energie het akkerbouw-, pluimvee- en varkensbedrijf van Mevar Meeden exploitatiemaatschappij BV in Veendam mogen verduurzamen. De bedrijven worden met veel gedrevenheid gerund door broer en zus Wiebe en Marijke, waarbij dierenwelzijn voorop staat bij dit echte familiebedrijf! De varkens en kippen zijn gehuisvest volgens het Beter leven 1 ster systeem en ze...

Lees verder over dit project

De voordelen van Elize