SDE+ subsidie

Wat is SDE+?

Het kabinet heeft het Energieakkoord opgesteld om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen (bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2018). Stimuleren van onder andere duurzame energievoorzieningen moet hieraan bijdragen. Het is voor u als (agrarisch) ondernemer een kostbare investering om te verduurzamen. Met behulp van de subsidie Stimulering Duurzame Energie komt de overheid hierin tegemoet.

Wanneer heeft uw onderneming recht op SDE+?

Per categorie verschilt de SDE+ regeling. Voor zonnepanelen geldt bijvoorbeeld dat u alleen in aanmerking komt voor een subsidie wanneer de aansluiting groter is dan 3 x 80 Ampère. Bezoek de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de actuele stand van zaken wat betreft de SDE+ beschikkingen en voorwaarden. Daarnaast kunt u zelf uw aanvraag indienen bij het RVO. In deze video wordt uitgelegd wat de SDE+ subsidie inhoudt en waarvoor de subsidie aangevraagd kan worden.

Voorbeeldberekening SDE+ subsidie

*Bedragen op basis van SDE+ beschikking voor het voorjaar 2019 in de categorie:
Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp.

Voorbeeldsituatie: bedrijf X beschikt over een dak van 1200m2 gericht op het zuiden. Hierop kunnen 700 panelen geplaatst worden, samen goed voor 200 kWp en 190.000 kWh. Hiervan is 50% bestemd voor eigen gebruik. De totale aanschafkosten van de gehele installatie worden geschat op €150.000, uitgaande van een standaard situatie**.

Type bedrag*€*  
SDE+ basisbedrag0,101per kWh
Correctiebedrag netlevering0,041Betreft marktprijs energieleverancier, per kWh
Correctiebedrag niet- netlevering0,069Betreft marktprijs energieleverancier, per kW
SDE+ netlevering0,06(0,101 – 0,041)
SDE+ niet-netlevering0,032(0,101 – 0,069)
SDE+ subsidiebedrag netlevering5700(0,06 x 95.000)
SDE+ subsidiebedrag niet-netlevering3040(0,032 x 95.000)
Opbrengst overproductie t.b.v. netlevering3895Correctiebedrag netlevering
(0,041 x 95.000)
Besparing op eigen verbruik, niet-netlevering6555Correctiebedrag niet-netlevering
​(0,069 x 95.000)
Totale verdiensten per jaar 19.190(5700 + 3040 + 3895 + 6555)
Terugverdientijd in jaren≈ 7,82(150.000 / 19.190)

**In het voorbeeld gaan we uit van een gemiddelde situatie. De aanschafkosten van een installatie kunnen per adres verschillen, afhankelijk van de voorzieningen die al wel of niet op locatie aanwezig zijn. In de basis berekenen wij per project een advies op maat. De aanschafkosten kunnen daarom hoger, maar in veel gevallen ook lager uitvallen.  Mocht u een offerte aanvragen dan krijgt u bij ons altijd een uitgebreide kosten en opbrengstenberekening in de vorm een offerte met begroting en overzichtelijke businesscase. De gemaakte keuzes zullen wij in gesprek met u kunnen motiveren en eventueel naar wens en waar mogelijk aanpassen.

Advies nodig?

Bent u geïnteresseerd in een SDE+ subsidie of heeft u vragen? Wij helpen u graag verder met advies of met de aanvraag.

Vraag een offerte aan

Recent opgeleverd: Bosker – Westerlee

Bij de familie Bosker in Westerlee zijn 110 polykristallijn panelen geplaatst. Op een mooie zichtlocatie aan de rand van het dorp zorgen de panelen voor de opwekking van circa 23.500 kWh. Met een geïnstalleerd vermogen van 27.500 Wp zorgen deze panelen ervoor dat het totale verbruik vrijwel volledig groen wordt opgewekt.

Lees verder over dit project

De voordelen van Elize

Expertise en
deskundigheid

Transparant en
betrouwbaar

Advies
op maat

Hoogwaardige
kwaliteit

Professionele
projectcoördinatie

Elize heeft al meer dan 1000 installaties uitgevoerd

Lees wat anderen zeggen over Elize