SDE+ subsidie

Wat is SDE+ subsidie

Het kabinet heeft het Energieakkoord opgesteld om in 2030 tot 49% CO2-reductie te komen (bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2018). Stimuleren van onder andere duurzame energievoorzieningen moet hieraan bijdragen. Het is voor u als (agrarisch) ondernemer een kostbare investering om te verduurzamen. Met behulp van de subsidie Stimulering Duurzame Energie komt de overheid hierin tegemoet.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf het najaar van 2020 gaat de oude SDE+ regeling over in de nieuwe SDE++ regeling. De definitieve uitwerking van de nieuwe regeling moet nog bekend worden gemaakt.  Naar verwachting heeft de nieuwe SDE++ regeling veel raakvlakken met de oude regeling. Duidelijk is dat de nieuwe SDE++ naast zon, met een flink aantal categorieën is uitgebreid. Daarnaast is het uitgangspunt is niet meer energieproductie, maar CO2 reductie.

Voorbeeldberekening SDE+ subsidie (mogelijk vergelijkbaar voor SDE++)

*Bedragen op basis van SDE+ beschikking voor het voorjaar 2019 in de categorie:
Zon-PV ≥ 15 kWp en <1 MWp.

Voorbeeldsituatie: bedrijf X beschikt over een dak van 1200m2 gericht op het zuiden. Hierop kunnen 700 panelen geplaatst worden, samen goed voor 200 kWp en 190.000 kWh. Hiervan is 50% bestemd voor eigen gebruik. De totale aanschafkosten van de gehele installatie worden geschat op €150.000, uitgaande van een standaard situatie**.

Type bedrag* €*  
SDE+ basisbedrag 0,101 per kWh
Correctiebedrag netlevering 0,041 Betreft marktprijs energieleverancier, per kWh
Correctiebedrag niet- netlevering 0,069 Betreft marktprijs energieleverancier, per kW
SDE+ netlevering 0,06 (0,101 – 0,041)
SDE+ niet-netlevering 0,032 (0,101 – 0,069)
SDE+ subsidiebedrag netlevering 5700 (0,06 x 95.000)
SDE+ subsidiebedrag niet-netlevering 3040 (0,032 x 95.000)
Opbrengst overproductie t.b.v. netlevering 3895 Correctiebedrag netlevering
(0,041 x 95.000)
Besparing op eigen verbruik, niet-netlevering 6555 Correctiebedrag niet-netlevering
​(0,069 x 95.000)
Totale verdiensten per jaar 19.190 (5700 + 3040 + 3895 + 6555)
Terugverdientijd in jaren ≈ 7,82 (150.000 / 19.190)
**In het voorbeeld gaan we uit van een gemiddelde situatie. De aanschafkosten van een installatie kunnen per adres verschillen, afhankelijk van de voorzieningen die al wel of niet op locatie aanwezig zijn. In de basis berekenen wij per project een advies op maat. De aanschafkosten kunnen daarom hoger, maar in veel gevallen ook lager uitvallen.  Mocht u een offerte aanvragen dan krijgt u bij ons altijd een uitgebreide kosten en opbrengstenberekening in de vorm een offerte met begroting en overzichtelijke businesscase. De gemaakte keuzes zullen wij in gesprek met u kunnen motiveren en eventueel naar wens en waar mogelijk aanpassen.

Advies nodig?

Bent u geïnteresseerd in een SDE+ subsidie of heeft u vragen? Wij helpen u graag verder met advies of met de aanvraag.

Vraag een offerte aan

Recent opgeleverd: Zonnepanelen Bruunshoge VOF – Makkinga

Elize Energie heeft in het najaar van 2019 Melkveebedrijf Bruunshoge VOF in Makkinga verder verduurzaamd door 1.690 zonnepanelen te plaatsen. De zonnepanelen leveren in het eerste volledige productiejaar ca. 461.000 kWh, wat gelijk is aan het elektriciteitsverbruik van ruim 150 huishoudens. Op de boerderij worden 200 koeien gemolken, welke zorgen voor 2 miljoen liter melk te produceren. De...

Lees verder over dit project

De voordelen van Elize

Expertise en
deskundigheid

Transparant en
betrouwbaar

Advies
op maat

Hoogwaardige
kwaliteit

Professionele
projectcoördinatie

Elize heeft al meer dan 1000 installaties uitgevoerd

Lees wat anderen zeggen over Elize